Lielā talka

Ll 13001973

Arī šogad aicinām visus uzspodrināt skolas apkārtni, piedaloties Lielajā talkā šī gada 27.aprīlī. Darboties sākam plkst.10:00!

Šogad aicinām tētus un lielos puišus ņemt līdzi savas skrūvpistoles, lai kopīgi varam izveidot krēslus no vecāku sarūpētajām paletēm!

Dažādu darbiņu ir daudz, tāpēc preicāsimies redzēt ikvienu!

Noteikti vajag ņemt līdzi savus darba cimdus un darba instrumentus, ja tādi ir!

P.s. vakarā aicinām skolotājus un vecākus uz balli!