Instrumentu spēle

SVEICAM LATVIJAS MŪZIKAS NOVIRZIENA SKOLU JAUNO PIANISTU 18. FESTIVĀLA DALĪBNIEKUS

ANNU TERĒZI ZARĀNI                    I PAKĀPES DIPLOMS

HERTU JŪLIJU BARKĀNI                                I PAKĀPES DIPLOMS

ELVINU HORSTU               I PAKĀPES DIPLOMS