Uzņemšana vidusskolā

Piedāvātās mācību programmas Rīgas 45.vidusskolā

2019_matematika_vispārizglītojošā programma

2019_mūzikas_programmas_1 un 2_variants

2019_svešvalodu programma

Īpašais piedāvājums – vidusskolēniem ārpus Rīgas piedāvājam palīdzību dienesta viesnīcas un ceļa izdevumu segšanā!

 

 

 Uzmanību ,   jaunie      vidusskolēni ! 

Lai kļūtu par pilntiesīgiem 10. klases skolēniem 2019. gada 1. septembrī, jauniešiem ir jābūt nodotām sekojošām lietām:

1)    apliecībai par pamatizglītību  (oriģināls);

2)    sekmju izrakstam (oriģināls);

3)    VECĀKU AIZPILDĪTAM iesniegumam/2 lpp

4)    mācību priekšmetu izvēles lapai;

5)    medicīnas dokumentiem;

6)    personas lietai;

7)    1 foto (3×4)- otrā pusē uzrakstīt uzvārdu, vārdu ;

8)    Audzēkņa kartīte;

9)    Datu apstrādes dokumentam

 

No 19. 08. – 23.08. jānostrādā 2 dienas

 (katru dienu 3 st.) skolas labiekārtošanā jaunajam mācību gadam !

 

Skolā jāierodas pl. 10.00  piemērotos darbam apģērbos!