Vecāku – skolotāju balle

Deju Vakars Vecakiem 297x420mm1

Hei, hei!!!! 
Vecāku padome aicina visus vecākus un skolotājus būt kopā, pavadīt vakaru labā kompānijā kopīgā pasākumā 
“…no talkas uz balli…”!
Gaidīsim šī gada 27.aprīlī plkst.19:00 skolas Svētku zālē!
Ieejas biļetes – 10 eur pārim (7 eur 1 cilvēkam) Ieejas iespējams iegādāties pie lietvedes!