Interešu izglītība 2023./2024.m.g.

Interešu izglītība 2023/2024.m.g.

MŪZIKA

Dace Pakārkle 1.klašu
koris
Dace Pakārkle,
Marlēna Lapiņa
Iveta Cakule
2.-4.klašu koris (mūzikas novirziena klases)
Ieva Apsīte 5.-9.koris ( mūzikas novirziena klases)
Andžejs Rancevičs 7.-9.klašu zēnu ansamblis Vanadzēni
Baiba Milzarāja Vidusskolas jauktais koris Rubato
Dace Pakārkle Zēnu koris (5.-8.klase)
Dace Pakārkle 3.-4.klašu vokālais ansamblis
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Oktāva”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Akords”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Animato”
Kristīne Paņko Vidusskolas vokālais ansamblis “Dos a do”
Aija Upeniece Vokālais ansamblis
Romāns Vendiņš 12.kl. vokāli instrumentālais ansamblis
Zintis Žvarts 10.kl. vokāli instrumentālais ansamblis
Pēteris Liepiņš 11.kl. vokāli instrumentālais ansamblis
Zintis Žvarts 9.kl. vokāli instrumentālais ansamblis
Iveta Cakule Blokflautu
ansamblis “Stabulītes”
Inga Karika Flautu
ansamblis “Artissimo”
Jānis Vēbersts Instrumentālais ansamblis
“Sitamo instrumentu ansamblis”
Māra Jansone- Henkuzene Koklētāju ansamblis “Mežameitas”
Miķelis Cukurs Vijolnieku ansamblis “Mocartino”
Armands Alksnis Instrumentālais ansamblis  – ģitāristi
Elita Baibakova
Lilita Markelova
Instrumentālais ansamblis – akordeonisti
Zintis
Žvarts
Instrumentālais ansamblis
“Saksofonu kvartets”
Kristīne Antonova Flautu ansamblis
Aija Upeniece 5.-9.kl.koris

VIZUĀLĀ UN LIETIŠĶĀ MĀKSLA

Jūlija Kristberga Keramika
( I un II grupa)
Kaiva
Lubkāne
Mīksto
rotaļlietu izgatavošana
Santa
Vitenburga
Netradicionālie
rokdarbi
Santa
Vitenburga
Vizuālās
mākslas pulciņš
Marta Lapekina Zīda
apgleznošana ( I un II grupa)

JAUNATNES DARBA FORMAS

Inese
Putniņa
Skolas
avīze “SPULDZE”
Inese
Putniņa
Skolēnu
pašpārvalde
Silvija Galviņa Eiropas Savienības klubs

SPORTS

Ilga
Štūlberga
Vispārējā Fiziskā Sagatavotība 1.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 1.- 2.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 3.- 4.kl.
Jānis
Ivanovs
Sports
5.-12.kl.
Inese Paune Šaha pulciņš (Rīgas Šaha skola)
Zane
Āboltiņa
Intelektuālās spēles 1.- 4.kl
Peldēšana (2.kl.)

DEJA

Maira Šimkus Tautas dejas
Maira Šimkus Mūsdienu dienas
Rūta Pintele Mūsdienu dejas
Ineta
Bērziņa
Evita Jasūna
Maruta Muižniece
Tautas deju kolektīvs “Čiekurs” 
9 dažāda vecuma grupas no pirmskolas līdz jauniešu grupai

CITAS

Dace
Zariņa
Vides
pētnieki
Ruta Zimnoha Teātra pulciņš
Gunta
Kliševiča
Skatuves
runa 1.- 4.kl.
Māris Kalējs Robotika

Ārpus skolas piedāvātie pulciņi skolas telpās

Šaha skola 6-9 gadi
Ārstnieciskā vingrošana 1.-4.klases
Volejbols – Rīgas volejbola skola
Futbols – JDFS Alberts

C