Iestājpārbaudījumi uz 10.klasi Rīgas 45.vidusskolā

Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolas mājaslapā.

Šogad vienotais kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī Rīgas 45.vidusskolā, kura iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) uz 10. klasi notiks 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolas mājas lapā. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Skolēnus, kuri uzsāks mācības Mūzikas programmā, aicināsim uz papildus sarunu. Līdzi jāņem savas specialitātes mūzikas instruments.