Par skolu

Rīgas 45.vidusskolā tiek īstenotas piecas izglītības programmas, un tā ir atvērta skola arī bērniem ar kustību traucējumiem.

Izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);

2. Pamatizglītības profesionāli orientētā  virziena  programma (21014111 mūzika);

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);

4. Vispārējās vidējās  izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011);

5. Vispārējās vidējās  izglītības profesionāli  orientētā  virziena programma (31014011).

Rīgas 45 vidusskolas īpašie piedāvājumi:

  • vispārējās izglītības ieguves iespējas skolēniem, uzsākot mācības pamatskolā un pabeidzot ar vidējās izglītības iegūšanu, arī profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmā;
  • iespēja iegūt vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu ar padziļinātu angļu valodas, matemātikas apguvi, kā arī tiek piedāvāta iespēja apgūt programmēšanas pamatus;
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmā skolēni apgūst individuālās stundās – klarnetes, saksofona, flautas, kokles, blokflautas, ģitāras, vijoles, sitaminstrumentu, klavieru vai akordeona spēli;
  • Vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmā skolēni apgūst vokālu, skaņu režiju, klarnetes, saksofona, flautas, blokflautas, ģitāras, basģitāras, vijoles, sitaminstrumentu, klavieru vai akordeona spēli individuālās mācību stundās;
  • pamatizglītībā, izmantojot variatīvu, papildus stunda ir latviešu valodā vai matemātikā;
  • pieejams plašs ārpusstundu aktivitāšu klāsts – 52 interešu izglītības programmās pulciņos (dažādas sporta nodarbības, vokālie un instrumentālie ansambļi, mākslas u.c.), koros un tautisko deju kolektīvos, tiek piedāvāta pagarinātās dienas grupa pamatskolas 1.posma skolēniem;
  • 9.-12. klašu skolēniem ir iespēja regulāri apgūt mūsdienu un klasiskās dejas nodarbībās „Dejosim kopā”;
  • darbs ar talantīgiem bērniem: jaunums- skolēnu skaņdarbu pirmatskaņojumu koncerts;
  • saglabāta un uzlabota materiāltehniskā bāze  matemātikas, dabaszinību mācību priekšmetu apguvē, kā arī mūzikas virziena realizācijai;
  • skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, ērta sabiedriskā transporta sistēma ar Rīgas centru  un apkārt esošajiem Rīgas mikrorajoniem un Pierīgā esošajām apdzīvotajām vietām, kā arī skolai pieder plaša zaļā zona (skolas ābeļdārzs, plašs sporta laukums);

Juridiskā adrese: Ropažu 34, Rīga, LV- 1039

Skolas tips: vidusskola

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: latviešu

Direktors: Baiba Neimane