Skolas Padome

Rīgas 45.vidusskolā darbojas Skolas padome, kuru vada padomes vēlēts vecāku pārstāvis .  

Padomes darbību reglamentē Skolas padomes nolikums.

Skolas padomē darbojas klašu vecāku pārstāvji, skolotāju pārstāvji, kā arī Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji.

Skolēnu Pašpārvalde (SP) ir skolēnu darba grupa. Skolēnu Pašpārvaldē darbojas aktīvi skolēni no 5.-12.klasēm. SP rūpējas par skolēnu interesēm, skolas vides uzlabošanu un dažādu pasākumu rīkošanu.

Moto –

Mūsos slēpjas gribasspēks,

lai sekotu reiz atrastajai zvaigznei

arī tajos brīžos, kad tā nav redzama.

SP prezidents

  • Marta Krsitapsone 10.a

Viceprezidents 

  • Linda Krīpēna 10.a

SP konsultante

  • Liene Dzene, direktora vietniece audzināšanas darbā

Skolēnu Pašpārveldes darbību reglamentē Skolēnu pašpārvaldes reglaments.


Sociālie tīkli:
https://www.facebook.com/R%C4%ABgas-45vidusskolas-Skol%C4%93nu-Pa%C5%A1p%C4%81rvalde-317657639067239/