Interešu izglītība 2018./2019.m.g.

Interešu izglītība 2019./2020.m.g.

MŪZIKA

Dace Pakārkle 1.klašu
koris
Dace Pakārkle,
Marlēna Lapiņa
Iveta Cakule
2.-4.klašu koris (mūzikas novirziena klases)
Ieva Apsīte 5.-9.koris ( mūzikas novirziena klases)
Sarmīte Semjonova 5.-9.koris (vispārizglītojošā virziena klases)
Baiba Milzarāja vsk jauktais koris
Dace Pakārkle Zēnu koris (3.-8.klase)
Dace Pakārkle 3.-4.klašu vokālais ansamblis
Dace Pakārkle Vokālais ansamblis “Oktāva”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Akords”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Animato”
Kristīne Paņko Vidusskolas vokālais ansamblis “Dos a do”
Sarmīte Semjonova Vokāli instrumentālais ansamblis “Fonika”
Romāns Vendiņš 10.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Zintis Žvarts 11.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Māris Vitkus 12.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Iveta Cakule Blokflautu
ansamblis “Stabulītes”
Inga Karika Flautu
ansamblis “Artissimo”
Jānis Vēbersts Instrumentālais ansamblis
“Sitamo instrumentu ansamblis”
Māra Jansone- Henkuzene Koklētāju ansamblis
Vilis Bērziņs Instrumentālais ansamblis – pūtēji
Miķelis Cukurs Vijolnieku ansamblis “Mocartino”
Armands Alksnis Instrumentālais ansamblis  – ģitāristi
Elita Baibakova
Lilita Markelova
Instrumentālais ansamblis – akordeonisti
Zintis
Žvarts
Instrumentālais ansamblis
“Saksofonu kvartets”

VIZUĀLĀ UN LIETIŠĶĀ MĀKSLA

Inga
Vectirāne
Keramika
( I un II grupa)
Kaiva
Lubkāne
Mīksto
rotaļlietu izgatavošana
Santa
Vitenburga
Netradicionālie
rokdarbi
Santa
Vitenburga
Vizuālās
mākslas pulciņš
Linda
Sīpola
Zīda
apgleznošana ( I un II grupa)

JAUNATNES DARBA FORMAS

Inese
Putniņa
Skolas
avīze “SPULDZE”
Inese
Putniņa
Skolēnu
pašpārvalde
Silvija Galviņa Eiropas Savienības klubs

SPORTS

Ilga
Štūlberga
Vispārējā Fiziskā Sagatavotība 1.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 1.- 2.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 3.- 4.kl.
Jānis
Ivanovs
Sports
5.-12.kl.
Inese Paune Šaha pulciņš (Rīgas Šaha skola)
Zane
Āboltiņa
Intelektuālās spēles 1.- 4.kl
Peldēšana (2.kl.)

DEJA

Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 9.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 10.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 11.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 12.kl.
Ineta
Bērziņa
Laura
Pavilone
Tautas deju kolektīvs “Čiekurs” 
9 dažāda vecuma grupas no pirmskolas līdz jauniešu grupai

CITAS

Dace
Zariņa
Vides
pētnieki
Dagnija
Jankovska
Skatuves
runa 5. -12.kl.
Gunta
Kliševiča
Skatuves
runa 1.- 4.kl.
Eduards
Karpačevs
Datorzinību
pulciņš

Ārpus skolas piedāvātie pulciņi skolas telpās

Šaha skola 6-9 gadi
Robotika 1.-6.klases
Ārstnieciskā vingrošana 1.-4.klases
Angļu valoda ar programmēšanas pamatiem 1.-6.klases
Volejbols – Rīgas volejbola skola
Futbols – JDFS Alberts 2011./2012.g.dzimušajiem

 

C