Interešu izglītība 2018./2019.m.g.

Interešu
izglītība 2018./2019.m.g.

MŪZIKA

Marlēna
Lapiņa
1.klašu
koris
Dace Pakārkle,
Marlēna Lapia
Iveta Cakule
2.-4.klašu koris (mūzikas novirziena klases)
Ieva Apsīte 5.-9.koris ( mūzikas novirziena klases)
Sarmīte Semjonova 5.-9.koris (nenovirziena klases)
Baiba Milzarāja vsk jauktais koris
Dace Pakārkle Zēnu koris (3.-8.klase)
Dace Pakārkle 3.-4.klašu vokālais ansamblis
Dace Pakārkle Vokālais ansamblis “Oktāva”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Akords”
Ieva Apsīte Vokālais ansamblis “Animato”
Kristīne Paņko Vidusskolas vokālais ansamblis “Dos a do”
Sarmīte Semjonova Vokāli instrumentālais ansamblis “Fonika”
Romāns Vendiņš 10.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Zintis Žvarts 11.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Māris Vitkus 12.kl.
vokāli instrumentālais ansamblis
Iveta Cakule Blokflautu
ansamblis “Stabulītes”
Inga Karika Flautu
ansamblis “Artissimo”
Jānis Vēbersts Instrumentālais ansamblis
“Sitamo instrumentu ansamblis”
Māra Jansone- Henkuzene Koklētāju ansamblis
Vilis Bērziņs Instrumentālais ansamblis – pūtēji
Miķelis Cukurs Vijolnieku ansamblis “Mocartino”
Armands Alksnis Instrumentālais ansamblis  – ģitāristi
Elita Baibakova
Lilita Markelova
Instrumentālais ansamblis – akordeonisti
Zintis
Žvarts
Instrumentālais ansamblis
“Saksofonu kvartets”

VIZUĀLĀ UN LIETIŠĶĀ MĀKSLA

Inga
Vectirāne
Keramika
( I un II grupa)
Kaiva
Lubkāne
Mīksto
rotaļlietu izgatavošana
Santa
Vitenburga
Netradicionālie
rokdarbi
Santa
Vitenburga
Vizuālās
mākslas pulciņš
Linda
Sīpola
Zīda
apgleznošana ( I un II grupa)

JAUNATNES DARBA FORMAS

Inese
Putniņa
Skolas
avīze “SPULDZE”
Inese
Putniņa
Skolēnu
pašpārvalde
Iveta
Liepiņa
Eiropas Savienības klubs

SPORTS

Ilga
Štūlberga
Vispārējā Fiziskā Sagatavotība 1.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 1.- 2.kl.
Dāvis
Burvis
Sporta
spēles 3.- 4.kl.
Jānis
Ivanovs
Sports
5.-12.kl.
Zane
Āboltiņa
Prāta
spēles 1.- 4.kl

DEJA

Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 9.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 10.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 11.kl.
Savčenko
Deniss
Dejosim
kopā! 12.kl.
Ineta
Bērziņa
Tautas deju kolektīvs “Čiekurs” 
9 dažāda vecuma grupas no pirmskolas līdz jauniešu grupai

CITAS

Dace
Zariņa
Vides
pētnieki
Dagnija
Jankovska
Skatuves
runa 5. -12.kl.
Gunta
Kliševiča
Skatuves
runa 1.- 4.kl.
Eduards
Karpačevs
Datorzinību
pulciņš