Vecākiem

APSTIPRINĀTS

ar Rīgas 45.vidusskolas

direktora T.Veismaņa

31.08.2015

rīkojumu Nr.VS45-15-40-rs

Rīgas 45.vidusskolas 2015./2016.m.g.

SKOLAS DARBA PLĀNS

Septembris 2015

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

7.,14.,21.,28.09 Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
3.09. Audzinātāju MK sanāksme   MK vadītāja, d.v. Baiba Neimane
17.09. Metodiskās padomes sanāksme MK vad. d.v. Silvija Galviņa
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
02.09. Adaptācijas diena 1.,5., 10.kl. audz. 1.,5., 10.kl. Klašu audzinātāji
8.09. Informatīvā līnija skolēniem 1.-4.kl. 8:50

5.-9.kl. 10:20

10.-12.kl. 11:10

d.v. Sarmīte Berga

d.v. Baiba Neimane

soc.ped.L.Vikmane, kl.audz.

 
PASĀKUMI SKOLĀ
1.09. Zinību diena 9:00 1.-12.kl. D.v. S.Berga, d.v. B.Neimane, kl.audzinātāji
2.-4.09. Adaptācijas laiks 1.-12.kl. Klašu audzinātāji
14.-25.09. Evakuācijas mācības, ugunsdrošība 1.-12.kl. D.v. S.Berga, d.v. B.Neimane, kl.audzinātāji, darba drošības speciāliste
17.09. Leļļu teātra Tims izrāde – koncertuzvedums „Vilcieniņš” 1.-4.kl. D.v.S.Berga
21.-24.09 Izteiksmīgās runas konkurss „Atver durvis uz jauno laiku dzeju” 1.-4.kl. MK vad. A.Upeniece, kl.audz.
25.09. Mācību ekskursijas 1.-12.kl. Klašu audzinātāji
29.09. Miķeļdienas gadatirgus 12:10 1.-6.kl. D.v.S.Berga, kl.audzinātāji
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Klašu vecāku sapulces 1.-12.kl. Klašu audzinātāji
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
  Lasītprieka” nedēļas aktivitātes 2. – 4. klašu skolēniem / vasarā lasītās grāmatas / 2.-4.kl. Bibliotekāre I.Vilmane, sākumskolas kl.audz.
  „ Lasītprieka” interaktīvā nodarbība – G. Holcs Baumerts „ Alfons Trīcvaidziņš ”

5. klašu skolēniem / vasarā lasītās grāmatas /

5.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
Septembris – decembris Foto izstāde – Diži ceļi, mazi ceļi, Visi Rīgā satecēja.

/ XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki /

Skolas vestibila 1.stāvā

  Bibliotekāre Ingūna Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
21.-25.09. Futbols 1.-4.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
21.-25.09. Futbols 5.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs

 

 

Oktobris 2015

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

5.,12.,19.,26.10 Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
6.10. MK „Latviešu valoda”   MK vad.L.Ližbovska
8.10. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
22.10. Audzinātāju MK sanāksme   d.v.B.Neimane
22.10. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
27.10. MK Mūzika, Instrumentu spēle   MK vad.B.Milzarāja, d.v.M.Vitkus
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
22.10. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
 
23.10. Starpliecību izsniegšana kasēs. Instruktāža par drošību. 1.-12.kl. Kl.audz.
PASĀKUMI SKOLĀ
2.10. Skolotāju diena 1.-12.kl. D.v. S.Berga, d.v. B.Neimane, kl.audzinātāji
5.-9.10. Čību nedēļa 1.-12.kl. D.v. S.Berga, d.v. B.Neimane
12.-16.10. Karjeras nedēļa 1.-12.kl. Karjeras kons., kl.audz.
16.10. 10.klašu uzņemšana vidusskolā 10.-12.kl. d.v. B. Neimane, 10., 11.kl.audz.
21.10 Leļļu teātra izrāde „Sapnis par karali” 1.-4.kl. D.v. S.Berga, kl.audz.
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
7.10. Informatīvā sanāksme 9.kl.audzēkņu vecākiem par 9.kl. eksāmenu norisi plkst.18:00 9.kl.vecāki Skolas administrācija
8.10. Informatīvā sanāksme 12.kl.audzēkņu vecākiem par12.kl. eksāmenu norisi plkst.18:00 12.kl.vecāki Skolas administrācija
15.10. Vecāku diena 16:00-18:00 1.-12.kl. Administrācija, skolotāji
15.10. Lielā skolas kopsapulce 18:00 1.-12.kl. Direktors, administrācija
15.10. Klašu vecāku sapulces – pēc nepieciešamības 1.-12. Kl.audz.
12.-16.10. Ekskursijas uz vecāku darba vietām Karjeras nedēļas ietvaros 1.-12.kl. Karjeras kons., kl.audz.
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
  „ Lasītprieka ” interaktīvā nodarbība – grāmatu draugu sarunas „ Ja vēlies, izlasi šo grāmatu…”

2. – 4. klašu skolēniem

2.-4.kl. Bibliotekāre I.Vilmane, sākumskolas kl.audz.
SPORTA PASĀKUMI
19.-23.10. Veiklības stafetes, rotaļas 1.-4.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
12.-16.10. Izbraukuma mācību ekskursijas Karjeras nedēļas ietvaros 1.-12.kl. Karjeras kons., kl.audz.
15.10. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 7.-9.kl. Kl.audz.
21.10. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 5.-6.kl. Kl.audz.

RUDENS BRĪVDIENAS: 26.10.-1.11.

 

 

Novembris 2015

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

2.,9.,16.,23.,30.11 Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
12.11. Metodiskās padomes sanāksme   d.v. Silvija Galviņa
12.11. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
26.11. Audzinātāju MK sanāksme   d.v. B. Neimane
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
 
PASĀKUMI SKOLĀ
9.,10. Fotografēšanās 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane
11.11. Lāčplēša diena 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane
13.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts 1.-12.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja
13.11. 2014./2015.m.g. Skolotāja, klases skolēna un klases lepnuma apbalvošana. 1.-12.kl. D.v. S.Berga, d.v. B.Neimane, kl.audzinātāji
9.-20.11. „Staro skola” 1.-12.kl. D.v. B.Neimane, d.v.S.Berga
23.11. 1.Advents pamatskolā 5.-6.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja
27.11. 1.Advents sākumskolā 1.-4.kl. D.v.S.Berga, 4.kl.audz.
30.11. 2.Advents pamatskolā 7.-8.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
15.10. Vecāku diena 16:00-18:00 1.-12.kl. Administrācija, skolotāji
15.10. Lielā skolas kopsapulce 18:00 1.-12.kl. Direktors, administrācija
15.10. Klašu vecāku sapulces – pēc nepieciešamības 1.-12. Kl.audz.
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
SPORTA PASĀKUMI
16.-20.11. Basketbols 1.-4.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
16.-20.11. Basketbols 5.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
5.11. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 10.-12.kl. Kl.audz.
11.11. Koncertlektorijs Kongresu namā 1.-4.kl. Kl.audz.
12.11. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 7.-9.kl. Kl.audz.
18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts sadraudzības koncerts Valkā 1.-12.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja

 

 

Decembris 2015

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

7.,14.,21.,28.12 Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
1.12. MK „Latviešu valoda”   MK vad.L.Ližbovska
3.12. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
10.12. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
14.12. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
16.12. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
21./22.12. MK Mūzika, Instrumentu spēle   MK vad.B.Milzarāja, d.v.M.Vitkus
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
2.,9.,16.12. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
18.12. Liecību izsniegšana klasēs. Instruktāža par drošību 1.-12.kl. Kl.audz.
PASĀKUMI SKOLĀ
4.12. 2.Advents sākumskolā 1.-4.kl. D.v.S.Berga, 3.kl.audz.
7.12. 3.Advents pamatskolā 9.-10.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja
11.12. 3.Advents sākumskolā 1.-4.kl. D.v.S.Berga, 2.kl.audz.
14.12. 4.Advents vidusskolā 11.-12.kl. D.v. B.Neimane, d.v. M.Vitkus, B.Milzarāja
14.-18.12. Ziemassvētku koncerti sākumskolas vecākiem 1.-4.kl. Kl.audz., d.v.M.Vitkus, B.Milzarāja
14.-18.12. Klašu eglītes 5.-12.kl. Kl.audz.
18.12. 4.Advents sākumskolā 1.-4.kl. D.v.S.Berga, 1.kl.audz.
18.12. Teicamnieku pieņemšana pie skolas direktora 1.-12.kl. 1.-12.kl. Direktors T.Veismanis, d.v.B.Neimane
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Individuālās sarunas ar direktoru par bērna sekmēm    
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
SPORTA PASĀKUMI
(atkarībā no laikapstākļiem) Ziemas sporta pēcpusdienas 1.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
2.12. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 5.-6.kl. Kl.audz.
3.12. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 10.-12.kl. Kl.audz.
9.12. Koncertlektorijs Kongresu namā 1.-4.kl. Kl.audz.
10.12. TDK „Čiekurs” Ziemassvētku koncerts Rīgas Ezerkrastu pamatskolā 1.-12.kl. D.v.B.Neimane, vad. I.Bērziņa
12.12. Koncerts BJC „Auseklis” 1.-12.kl. B.Milzarāja
18.12. Ziemassvētku svētbrīdis Ev.Lut.Krusta baznīcā 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane, d.v.M.Vitkus, B.Milzarāja

ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS 21.12.-3.01.

 

Janvāris 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

4.,11.,18.,25.12 Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
7.01. Audzinātāju MK sanāksme plkst.15:00   d.v. B. Neimane
14.01. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
21.01. Metodiskās padomes sanāksme MK vad. d.v. Silvija Galviņa
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
21.01. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
6.,13.,20.,27.01. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
5.01. Informatīvā līnija skolēniem 1.-4.kl. 8:50

5.-9.kl. 10:20

10.-12.kl. 11:10

d.v. Sarmīte Berga

d.v. Baiba Neimane

soc.ped.L.Vikmane, kl.audz.

PASĀKUMI SKOLĀ
18.-22.01. 1991.gada barikāžu 25.gadadienas  atceres nedēļa 1.-12.kl. R.Ķipurs, kl.audz.
Janvāris-  maijs Skolēnu radošo darbu izstāde 5.-12.kl. I.Kīns
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Individuālās sarunas ar direktoru par bērna sekmēm    
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
  Erudīcijas spēle – „ Latvijai – 100 ”

Tēma – „ Latvijas zīmes ” / Latviešu valoda /

4. – 12. klašu skolēniem

4.-12.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
(atkarībā no laikapstākļiem) Ziemas sporta pēcpusdienas 1.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
20.01. Koncertlektorijs Kongresu namā 1.-4.kl. Kl.audz.

 

 

Februāris 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

1.,8.,15.,22.,29.02. Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
2.02. MK „Latviešu valoda”   MK vad.L.Ližbovska
4.02. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
25.02. Audzinātāju MK sanāksme plkst.15:00   d.v. B. Neimane
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
3.,10.,17.,24.02. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
PASĀKUMI SKOLĀ
  Ēnu diena 1.-12.kl. Karjeras konsult., kl.audz.
12.02. 12.klašu Žetonu vakars 12.kl. D.v.B.Neimane, 12.kl.audz.A.Gaile, L.Ližbovska
15.02. Valentīndienas pasākumi, diskotēka 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Individuālās sarunas ar direktoru par bērna sekmēm    
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
 

Projekts „ Enciklopēdists ” – 4. klašu skolēniem

Tēma – enciklopēdijas un vārdnīcas – teorija un prakse

skolas bibliotēkas lasītavā

4.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
8.-14.02. Florbols 5.-8.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
8.-14.02. Florbols 9.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
  Mācību ekskursijas „Ēnu dienas” ietvaros 1.-12.kl. Karjeras konsult., kl.audz.
3.02. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 5.-6.kl. Kl.audz.
18.02. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 7.-9.kl. Kl.audz.
25.02. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 10.-12.kl. Kl.audz.
25.02. TDK „Čiekurs” koncerta ģenererālmēģinājums kultūras pilī Ziemeļblāzma 1.-12.kl. D.v.B.Neimane, vad.I.Bērziņa
26.02. TDK „Čiekurs” koncerts kultūras pilī Ziemeļblāzma 1.-12.kl. D.v.B.Neimane, vad.I.Bērziņa

1.KLAŠU BRĪVDIENAS 8.-14.02.

 

 

 

Marts 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

7.,14.,21.,28.03. Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
3.03. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
10.03. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
17.03. MK Mūzika, Instrumentu spēle   MK vad.B.Milzarāja, d.v.M.Vitkus
31.03. Audzinātāju MK sanāksme plkst.15:00   d.v. B. Neimane
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
2.,9.,16.,23.,30.02. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
11.03. Starpliecību izsniegšana kasēs. Instruktāža par drošību. 1.-12.kl. Kl.audz.
PASĀKUMI SKOLĀ
7.-11.03. Projektu nedēļa 2.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane, kl.audz.
9.-11.03. Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 11.kl. d.v.S.Galviņa, I.Krūmiņš
11.03. Vecāku – skolotāju balle Vecāki, skolotāji D.v. B.Neimane
21.-24.03. Krāsu nedēļa Lieldienas gaidot 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane, kl.audz.
21.-24.03. Glītrakstīšanas konkurss 1.-4.kl. MK vad. A.Upeniece, kl.audz.
24.03. Lieldienu ieskaņas pasākumi 1.-12.kl. D.v.S.Berga, d.v.B.Neimane, kl.audz.
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
3.03. Vecāku diena 16:00-18:00 1.-12.kl. Administrācija, skolotāji
3.03. Lielā skolas kopsapulce 18:00 1.-12.kl. Direktors, administrācija
3.03. Klašu vecāku sapulces – pēc nepieciešamības 1.-12. Kl.audz.
29.03. Vecāku sapulce topošajiem 1.kl.skolēniem Topošo 1.kl.vecāki Direktors, d.v.I.Janēvica
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
 

Projekts „ Enciklopēdists ” – 4. klašu skolēniem

Čiekurkalna filiālbibliotēkā

4.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
7.-13.03. Volejbols 9.-12. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
2.03. Koncertlektorijs Kongresu namā 1.-4.kl. Kl.audz.
9.03. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 5.-6.kl. Kl.audz.

PROJEKTU NEDĒĻĀ (2.-12.KL.) 7.-11.03.

PAVASARA BRĪVDIENAS (1.-11.KL.) 14.-20.03.

PAVASARA BRĪVDIENAS (12.KL.) 21.-27.03.

 

 

Aprīlis 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

5.,12.,19.,26.04. Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
19.04. MK „Latviešu valoda”   MK vad.L.Ližbovska
21.04. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
6.,13.,20.,27.04. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
PASĀKUMI SKOLĀ
18.-22.04 Lielā skolas talka 1.-12.kl., vecāki Skolas administrācija, Vecāku padomePēdējias svans
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Individuālās sarunas ar direktoru par bērna sekmēm    
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
  „ Lasītprieka” interaktīvā nodarbība – grāmatu draugu sarunas „ Ja vēlies, izlasi šo grāmatu…”

2. – 4. klašu skolēniem

2.-4.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
11.-15.02. Tautas bumba 1.-4.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS
7.04. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 7.-9.kl. Kl.audz.
21.04. Koncertlektorijs Koncertzālē „Rīga” 10.-12.kl. Kl.audz.

 

Maijs 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

2.,9.,16.,23.,30.05. Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
5.05. Audzinātāju MK sanāksme plkst.15:00   d.v. B. Neimane
5.05. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
12.05. Metodiskās padomes sanāksme MK vad. d.v. Silvija Galviņa
19.05. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
26.05. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, d.v.S.Galviņa
SANĀKSMES SKOLĒNIEM
11.,18.,25.05. Skolēnu parlamenta (SP) sanāksme 5.-12.kl. SP dalībnieki
PASĀKUMI SKOLĀ
13.05. Pēdējais zvans 1.-12.kl. D.v. B.Neimane, 10.-12.kl.audz.
  4.klašu izlaidums 4.kl. D.v.S.Berga, kl.audz.
  Atvērto durvju diena

Eksāmens specialitātē vidusskolai

  D.v.M.Vitkus, d.v.S.Galviņa, d.v.B.Neimane
28.05. Dārza svētki 1.-12.kl. D.v.B.Neimane, d.v.M.Vitkus
30.05. Mācību ekskursijas 1.-12.kl. Klašu audzinātāji
SADARBĪBA AR VECĀKIEM
  Individuālās sarunas ar direktoru par bērna sekmēm    
PASĀKUMI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ
  „ Satikšanās bibliotēkā ”

Topošo pirmklasnieku iepazīšanās ar skolas bibliotēku, vizuālas nodarbības

  Bibliotekāre I.Vilmane
  Nominācija „Dižlasītājs” 1. – 3. klašu skolēniem 1.-3.kl. Bibliotekāre I.Vilmane
SPORTA PASĀKUMI
2.-6.05. Vieglatlētika 1.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
23.-27.05. Sporta diena 1.-12.kl. I.Krūmiņš, G.Zankovskis, I.Ivanovs
PASĀKUMI ĀRPUS SKOLAS

 

Jūnijs 2016

Datums

Pasākums

Klases

Atbildīgie par sagatavošanu un norisi

6.,13.,20.06. Skolas vadības un metodisko komisiju (MK) vadītāju sanāksmes pirmdienās plkst.14.00   Skolas direktors T.Veismanis
SANĀKSMES PEDAGOGIEM
2.06. Audzinātāju MK sanāksme plkst.15:00   d.v. B. Neimane
6.06. MK „Cilvēks un sabiedrība”   MK vad.I.Kīns
7.06. MK „Latviešu valoda”   MK vad.L.Ližbovska
8.06. MK Mūzika, Instrumentu spēle   MK vad.B.Milzarāja, d.v.M.Vitkus
  MK „Svešvalodas”   MK vad.N.Dilba
  MK „Dabaszinības”   MK vad.A.Mironoviča
9./16.06. MK „Matemātika, Informātika”   MK vad.A.Gaile
16.06. Pedagoģiskās padomes sēde Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, skolas administrācija
  Sēde par 10.kl. komplektēšanu Skolas skolotāji Direktors T.Veismanis, skolas administrācija
PASĀKUMI SKOLĀ
  Atvērto durvju diena   D.v.M.Vitkus, d.v.S.Galviņa, d.v.B.Neimane
16.06. Izlaidums 9.kl. 9.kl. D.v. B.Neimane, d.v.M.Vitkus, D.Jankovska, I.Apsīte
17.06. Izlaidums 12.kl. 12.kl. D.v. B.Neimane, d.v.M.Vitkus, A.Gaile, L.Ližbovska