Vecākiem

Skolas pasākumu plāns pieejams e-klasē, sadaļā – jaunumi!

Pagarinātās grupas plānojums un telefona numuri: