Rīgas 45. vidusskolas himna

Mūzikas autors: Juris Kļava
Teksta autors: Pēteris Jurciņš

 

NO SKAŅU UPES

Cik pasaule ir smalku skaņu pilna!
Kur viena skaņa dziest, tur otra dzimst.
Klau, kūko dzeguze, pār mežu laižas dzilna,
Un visu nakti lakstīgala nenorimst.

Piedziedājums
Jel ieklausies, jel ieklausies,
Jel izaudz tēvuzemes balsu rotā.
Rīts noskalos no acīm pusnakts
domu grūtu.
Pirms mežu atskaņot, mērc plaukstu
strautā sudrabotā,
Un notver zarā vieglu vēja pūtu.

Ar sirdi gūtais mūžam paliek prātā,
Ar sirdi radītais ik domu augstos toņos ceļ.
Mums dziesma jāizdzied, vēl citu nedziedātā,
Viens mūžs no skaņu upes jāpasmeļ.


Skatīt himnas notis