Kļūsti par vienu no mums!

Uzņemšana 1.klasēs

Lai reģistrētu skolēnu 1.klasei Rīgas 45.vidusskolā, aicinām nosūtīt e-pastu ar informāciju par topošo skolēnu uz adresi r45vs@riga.lv

Skolas lietvede Jums nosūtīs visu nepieciešamo informāciju. Šobrīd bērnu skolai var reģistrēt attālināti vai klātienē.

Video materiālā soli pa solim ir skaidroti pamatprincipi, kā vecākiem bērnu pieteikt mācībām 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolās, kāda ir kārtība un kādas prioritātes uzņemšanai skolā.

Kā pieteikt bērnu 1. klasei Rīgas valstspilsētas skolās? – YouTube

Uzņemšana 10.klasēs

Izpēti mūsu piedāvājumu!

4.jūnijā plkst.18:00 tiekamies MS teams tiešsaistē

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEwNzE4MDEtNmNlMS00YmY0LTljOGYtYmE3ZjI4ZmUzZmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%223ab54fcd-7227-4155-9183-fe79ee74f708%22%7d

Tiklīdz saņemsi savu centralizēto eksāmenu rezultātus, tiešsaistē varēsi aizpildīt pieteikuma anketu, lai pretendētu uz 10.klasi (par precīziem datumiem ziņosim)

Ņem vērā, ka visiem gada vērtējumiem ir jābūt sekmīgiem!

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, par pamatu ņemot CE rezultātus.

Papildu noklausīšanās mūzikas virziena programmā!

 

JA VĒL ŠAUBIES – NOSKATIES!

https://www.facebook.com/r45vs/videos/274957440309602/