Instrumentspēle

Mūzikas novirziena klasēs no 1968./69. mācību gada visi skolēni apguva klavierspēli. Pirmās
skolotājas   bija     Milda   Dagile   un  Eleonora   Bērziņa,  bet  no   1972.  gada  piebiedrojās klavierspēles
skolotāja Ieva Griņeviča (viņa bija arī koncertmeistare izcilajam Valijas Pogiņas vadītajam skolas deju
kolektīvam), no 1974. gada –   Dzidra Marija Nurža. 1975. gadā uz skolu tika uzaicināta vijolspēles
skolotāja Irina Vasičeva.

Lasīt vairāk