Skolas karogs

karogsa karogsb
Karoga averss (priekšpuse) Karoga reverss (aizmugure)

Kā pateicības velti 1958. gada absolventi skolai pasniedz karogu ar devīzi  –
“Būsim jauni, lai jauni top rīti”. Pirmā skolas karoga metu izstrādājis 1958. gada absolvents A. Alksnis.

karogsc karogs-labots
Karoga averss (priekšpuse) Karoga reverss (aizmugure)

 

“Izmantojot  pirmā skolas karoga devīzi – “Būsim jauni, lai jauni top rīti”, kas izšūta karoga aversā (priekšpusē), arī otrā skolas karoga idejas pamatā ir rīta motīvs. Rīts asociējas ar gaismu, ar rīta saules pirmajiem stariem, kas pamodina pasauli, ar dzīvību un dzīves ritējumu. Skolā ar tās darbiniekiem, skolēniem un skolotājiem ieplūst dzīvība, kustība, kņada, bērnu čalas un prieks, jaunas idejas un jauni sasniegumi. Tā ir nerimstoša virzība un tiekšanās uz jauno, inovatīvo. Izmantoju nošu motīvu abās karoga pusēs, jo skola ir ar mūzikas novirzienu. Karoga reversā (aizmugurē) izšūts skolas žetons.”

Karoga idejas un skices autore – tekstilmāksliniece Gunta Ķēniņa

Skolas karoga izgatavotāji  – firma “VIPS+”
Skolas karoga iesvētīšana – 2015. gada 16. novembrī, NBS kapelāns Normunds Celmiņš

Materiālus apkopoja skolotāja Ingūna Vilmane