Noderīgas saites

Tālākās izglītības iespējas Latvijā
https://www.izm.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-iestades-un-koledzas-0
Baltijas Starptautiskā akadēmija:
https://bsa.edu.lv/
Banku augstskola:
https://www.ba.lv/studijas/
Biznesa Augsskola “Turība”:
https://www.turiba.lv/lv
Daugavpils Universitāte: https://du.lv/
Ekonomikas un kultūras augstskola:
https://www.augstskola.lv/
https://www.rta.lv/
Informāciju sistēmu menedžmenta augsskola:
https://www.isma.lv/
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija:
https://www.jvlma.lv/lv
Latvijas Jūras akadēmija: http://www.latja.lv/
Latvijas Kristīgā akadēmija: http://kra.lv/
Latvijas
Kultūras akadēmija: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte: https://www.llu.lv/pamatstudijas
Latvijas Mākslas akadēmija:
https://www.lma.lv/lv
Latvijas Universitātes Karjeras centrs:
https://www.karjera.lu.lv/ 
Liepājas Universitāte: https://www.liepu.lv/lv
LU
topošiem studentiem:
https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/
Nacionālā aizsardzības akadēmija:
https://www.naa.mil.lv/lv/studijas
Rīgas Aeronavigācijas institūts: http://www.rai.lv/
Rīgas Juridiskā augstskola:
https://www.rgsl.edu.lv/lv/studet
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola: https://www.riseba.lv/
Rīgas Stradiņa universitāte:
https://www.rsu.lv/studiju-iespejas
RTU studiju programmas:
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā:
https://www.sseriga.edu/
Ventspils augstskola:
https://venta.lv/studijas/fakultates/
Vidzemes augstskola:
https://va.lv/lv/studijas/bakalaurs
Stipendiju
jautājumi
Informācija
par studiju un studējošo kredītiem: 
https://www.viaa.gov.lv/lv/kredita-pieskirsana
Atbalsts
izglītības iegūšanai: 
http://www.vitolufonds.lv/sakums
Borisa
un Ināras Teterevu fonds: 
https://www.teterevufonds.lv/par-fondu/
Noderīgi
karjeras attīstībā
Darba
tirgus prognoze:
https://prognozes.nva.gov.lv/lv
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-tirgus-prognozes
Nacionālās
izglītības iespēju datu bāze:
https://www.niid.lv/
Nodarbinātības
Valsts Aģentūras  izdevumi:
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=18
Profesiju
aprakstu katalogs 
http://www.jsg.lv/wp-content/uploads/2009/02/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf
Profesiju
klasifikators:
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-5/profesiju-klasifikators-aktualizets-2023gada-9decembri
Profesiju
pasaule:
http://www.profesijupasaule.lv/
Profesiju
standarti:
https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml
Profesiju
piedāvājums Eiropā un to apraksti:
https://eurobrussels.com/
Ceļā
uz darbu. Darba meklētāja rokasgrāmata:
https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml
Ēnu
dienas:
https://enudiena.lv/enu-diena/
Lielākais
karjeras portāls Latvijā:
https://www.prakse.lv/
Dažādi
karjeras testi
https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/
http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
https://testi.ekarjera.lv/#testi
 http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv
http://karjerastesti.prakse.lv/
https://karjerastests.rsu.lv/
 https://www.la.lv/testi/tests-kada-profesija-ir-ka-radita-tev