Skolas dokumenti

Pamatdokumenti

Skolas akreditācijas lapa

Pamatizglītības programmas akreditācijas lapa

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas akreditācijas lapa

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti

Izglītības procesa dokumenti

Personāla dokumenti

Lietvedības un arhīva dokumenti

Personas datu aizsardzības dokumenti

Saimnieciskie dokumenti