Skolēna e karte

Skolēnu e karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā.
Skolēna e karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē. Tās nomaiņa jāveic uzsākot mācības 5.klasē un 10.klasē.

Vairāk informācijas

 

 

rs1.,5. un 10.klašu skolēniem Kas jāzin par “Skolēna e karti?”    Info no RS