Skolotāji un administrācija

 • Klases, klašu audzinātāji

  Klase Audzinātājs Adrese, klases telpas Nr. 1.a Annija Treija Ropažu iela 34, 307 1.b Ināra Janēvica Ropažu iela 34, 403 1.c Santa Gailīte Ropažu iela 34, 305 1.d Anita Pilsētniece Gaujas iela 23, 119 1.e Ieva Ķirķe Lībekas iela 27, 1 1.f Līga Jesineviča Lībekas …

  Read More
 • Atbalsta personāls

  Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā. Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, …

  Read More
 • Administrācija

  Par Rīgas 45. vidusskolu 2021./2022. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 1116 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 48 klašu komplekti. Skolā strādā 138 pedagogi. Administrācija Baiba Neimane /skolas direktors/ Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719 Direktora vietnieki izglītības …

  Read More