Skolotāji un administrācija

 • Klases, klašu audzinātāji

  Nr.p.k. Klase Audzinātājs Adrese, klases telpas Nr.   1.a Madara Moroza Ropažu iela 34, 306   1.b Ilze Kreišmane Ropažu iela 34, 402   1.c Sarmīte Berga Ropažu iela 34, 401   1.d Dace Odumiņa-Bankova Gaujas iela 23, 201   1.e Ilze Herberga Gaujas iela …

  Read More
 • Atbalsta personāls

  Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā. Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, …

  Read More
 • Administrācija

  Par Rīgas 45. vidusskolu 2023./2024. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 1258 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 53 klašu komplekti. Skolā strādā 168 pedagogi. Administrācija Baiba Neimane /skolas direktors/ + 371 65905020 Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719 …

  Read More