Skolotāji un administrācija

 • Klases, klašu audzinātāji

  Klašu audzinātāji 2017./2018.m.g. Klase Audzinātājs Telpa 1.a Ance Feldmane 407 1.b Ināra Janēvica 403 1.c Laine Pāruma 305 2.a Dace Zariņa 301 2.b Gunta Kliševiča 406 2.c Kaiva Lubkāne 304 3.a Santa Vitenburga 303 3.b Ilze Kreišmane 402 3.c Sarmīte Berga 401 4.a Astra Skrūzkalne …

  Lasīt vairāk
 • Atbalsta personāls

  Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā. Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, …

  Lasīt vairāk
 • Administrācija

  Par Rīgas 45. vidusskolu 2017./2018. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 699 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 32 klašu komplekti. Skolā strādā 93 pedagogi. Administrācija Tālis Veismanis /skolas direktors/ Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719 Direktora vietnieki …

  Lasīt vairāk