Skolotāji un administrācija

 • Klases, klašu audzinātāji

    Klašu audzinātāji 2020./2021.m.g. Klase Audzinātājs Telpa 1.a Dace Zariņa 301 1.b Gunta Kliševiča 406 1.c Kaiva Lubkāne 304 1.d Ance Feldmane 407 2.a  Madara Moroza   306 2.b Ilze Kreišmane 402 2.c Sarmīte Berga 401 2.d Santa Vitenburga 303 3.a Jugita Gode 404 3.b Linda …

  Read More
 • Atbalsta personāls

  Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā. Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, …

  Read More
 • Administrācija

  Par Rīgas 45. vidusskolu 2020./2021. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 850 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 35 klašu komplekti. Skolā strādā 111 pedagogi. Administrācija Baiba Neimane /skolas direktors/ Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719 Direktora vietnieki izglītības …

  Read More