Skolotāji un administrācija

 • Klases, klašu audzinātāji

  Klašu audzinātāji 2017./2018.m.g. Klase Audzinātājs Telpa 1.a Astra Skrūzkalne 404 1.b Linda Pujāte 302 1.c Zane Āboltiņa 405 2.a Ance Feldmane 407 2.b Ināra Janēvica 403 2.c Ieva Vasiļjeva – Koževņikova 305 3.a Dace Zariņa 301 3.b Gunta Kliševiča 406 3.c Kaiva Lubkāne 401 4.a …

  Lasīt vairāk
 • Atbalsta personāls

  Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā. Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, …

  Lasīt vairāk
 • Administrācija

  Par Rīgas 45. vidusskolu 2018./2019. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 713 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 32 klašu komplekti. Skolā strādā 93 pedagogi. Administrācija Baiba Neimane /skolas direktors/ Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719 Direktora vietnieki izglītības jomā …

  Lasīt vairāk