Administrācija

Par Rīgas 45. vidusskolu

2019./2020. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 748 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 33 klašu komplekti.

Skolā strādā 93 pedagogi.


Administrācija

Baiba Neimane /skolas direktors/
Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719


Direktora vietnieki izglītības jomā

Laura Zavacka /1.- 12.kl./
Sandra Žvarte /1.-12.kl., IT joma/

Ineta Zīmele – Šteina /metodiskais darbs/
Māris Vitkus /mūzikas jomā/

Inese Putniņa /audzināšanas darbā, karjeras konsultants/
Sarmīte Berga /audzināšanas darbā/
Gunita Blūma/saimniecības darbā/


Skolas atbalsta personāls

Silvija Galviņa /mentors/

Agnese Rutka /sociālais pedagogs 1.-6.kl./

Elīna Freiberga / sociālais pedagogs 7.-12.kl./

Eva Puriņa /logopēds/
Elita Baibakova /speciālais pedagogs/

Ināra Janēvica /speciālais pedagogs/
Edīte Jēruma /speciālais pedagogs/
Kaiva Lubkāne /speciālais pedagogs/
Ingūna Vilmane /speciālais pedagogs, bibliotekāre/
Arta Riņģe /bibliotekāre/
Marina Meļņika /medmāsa/

Evija Šneidere /psihologs/