Administrācija

Par Rīgas 45. vidusskolu

2020./2021. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 850 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 35 klašu komplekti.

Skolā strādā 111 pedagogi.


Administrācija

Baiba Neimane /skolas direktors/
Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719


Direktora vietnieki izglītības jomā

Laura Zavacka /1.- 12.kl./
Sandra Žvarte /1.-12.kl., IT joma/

Ineta Zīmele – Šteina /metodiskais darbs/
Māris Vitkus /mūzikas jomā/

Inese Putniņa /audzināšanas darbā, karjeras konsultants/
Sarmīte Berga /audzināšanas darbā/
Gunita Miķelsone /saimniecības darbā/


Skolas atbalsta personāls

Silvija Galviņa /mentors/

Agnese Rutka /sociālais pedagogs 1.-6.kl./

Elīna Freiberga / sociālais pedagogs 7.-12.kl./

Eva Puriņa /logopēds/
Elita Baibakova /speciālais pedagogs/

Ināra Janēvica /speciālais pedagogs/
Edīte Jēruma /speciālais pedagogs/
Kaiva Lubkāne /speciālais pedagogs/
Ingūna Vilmane /speciālais pedagogs, bibliotekāre/
Marina Meļņika /medmāsa/

Evija Šneidere /psihologs/