Administrācija

Par Rīgas 45. vidusskolu

2018./2019. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 713 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 32 klašu komplekti.

Skolā strādā 93 pedagogi.


Administrācija

Baiba Neimane /skolas direktors/
Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719


Direktora vietnieki izglītības jomā

Ināra Janēvica /1.- 4.kl./
Silvija Galviņa /5.-12.kl./

Ineta Zīmele – Šteina /metodiskais darbs/
Māris Vitkus /mūzikas jomā/

Inese Putniņa /audzināšanas darbā, karjeras konsultants/
Sarmīte Berga /audzināšanas darbā/
Oksana Landsmane /informātikas jomā/
Gunita Blūma/saimniecības darbā/


Skolas atbalsta personāls

Agnese Rutka /sociālais pedagogs/

Elīna Freiberga / sociālais pedagogs/

Eva Puriņa /logopēds/
Elita Baibakova /speciālais pedagogs/
Edīte Jēruma /speciālais pedagogs/
Kaiva Lubkāne /speciālais pedagogs/
Ingūna Vilmane /speciālais pedagogs, bibliotekāre/
Arta Riņģe /bibliotekāre/
Marina Meļņika /medmāsa/

Evija Šneidere/psihologs/