Administrācija

Par Rīgas 45. vidusskolu

2023./2024. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 1258 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 53 klašu komplekti.

Skolā strādā 168 pedagogi.


Administrācija

Baiba Neimane /skolas direktors/ + 371 65905020
Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719


Direktora vietnieki izglītības jomā

Laura Zavacka /1.- 12.kl. Ropažu ielas filiāle/

Ilona Vecele /1.-9.kl. Gaujas ielas filiāle/

Indra Ostrovska /1.-3.kl. Lībekas ielas filiāle/
Sandra Žvarte /1.-12.kl., IT joma/

Ineta Zīmele – Šteina /metodiskais darbs/
Māris Vitkus /mūzikas jomā/

Liene Dzene /audzināšanas darbā/
Sarmīte Berga /audzināšanas darbā/

MAruta Tukuma /saimniecības darbā/


Skolas atbalsta personāls

Silvija Galviņa /pedagogs mentors/

Agnese Rutka /sociālais pedagogs 1.-6.kl. Ropažu iela/

Elīna Freiberga /sociālais pedagogs 7.-12.kl. Ropažu iela/

Gita Ņersterova /sociālais pedagogs 1.-9.kl. Gaujas iela, Lībekas iela/

Eva Puriņa /logopēds – Ropažu iela/

Vanda Uberte /logopēds – Gaujas iela/
Elita Baibakova /speciālais pedagogs/

Ināra Janēvica /speciālās izglītības pedagogs/
Edīte Jēruma /speciālais pedagogs, Gaujas iela/

Aija Upeniece /pedagoga palīgs, Gaujas iela/

Inta Jurča /pedagoga palīgs, Ropažu iela/
Ingūna Vilmane /speciālais pedagogs, bibliotekāre, Ropažu iela/

Ineta Kudrjašova /bibliotekāre, Gaujas iela, Lībekas iela/
Marina Meļņika /medmāsa, Ropažu iela/

Dace Alondere /medmāsa, Lībekas iela/

Ināra Tomele /medmāsa, Gaujas iela/

Evija Šneidere /psihologs – Ropažu iela/

Lelde Ūlupe /psihologs – Gaujas iela, Lībekas iela/

Gunita Miķelsone /karjeras konsultants/