Administrācija

Par Rīgas 45. vidusskolu

2022./2023. mācību gadā Rīgas 45. vidusskolā mācās 1237 skolēni no dažādām Rīgas pašvaldībām, kā arī skolēni no citām Latvijas  pašvaldībām. Skolā ir 51 klašu komplekti.

Skolā strādā 138 pedagogi.


Administrācija

Baiba Neimane /skolas direktors/
Santa Veismane /sekretāre/ tālrunis: +371 67551719


Direktora vietnieki izglītības jomā

Laura Zavacka /1.- 12.kl. Ropažu ielas filiāle/

Ilona Vecele /1.-9.kl. Gaujas ielas filiāle/

Indra Ostrovska /1.-3.kl. Lībekas ielas filiāle/
Sandra Žvarte /1.-12.kl., IT joma/

Ineta Zīmele – Šteina /metodiskais darbs/
Māris Vitkus /mūzikas jomā/

Liene Dzene /audzināšanas darbā/
Sarmīte Berga /audzināšanas darbā/

MAruta Tukuma /saimniecības darbā/


Skolas atbalsta personāls

Silvija Galviņa /pedagogs mentors/

Agnese Rutka /sociālais pedagogs 1.-6.kl. Ropažu iela/

Elīna Freiberga /sociālais pedagogs 7.-12.kl. Ropažu iela/

Gita Ņersterova /sociālais pedagogs 1.-9.kl. Gaujas iela, Lībekas iela/

Eva Puriņa /logopēds – Ropažu iela/

Vanda Uberte /logopēds – Gaujas iela/
Elita Baibakova /speciālais pedagogs/

Ināra Janēvica /speciālās izglītības pedagogs/
Edīte Jēruma /speciālais pedagogs/
Kaiva Lubkāne /speciālais pedagogs/

Kristiāna Strazdiņa /pedagoga palīgs, Gaujas iela/

Aija Upeniece /pedagoga palīgs, Gaujas iela/
Ingūna Vilmane /speciālais pedagogs, bibliotekāre, Ropažu iela/

Ineta Kudrjašova /bibliotekāre, Gaujas iela, Lībekas iela/
Marina Meļņika /medmāsa, Ropažu iela/

Dace Alondere /medmāsa, Lībekas iela/

Ināra Tomele /medmāsa, Gaujas iela/

Evija Šneidere /psihologs – Ropažu iela/

Lelde Ūlupe /psihologs – Gaujas iela, Lībekas iela/