Klases, klašu audzinātāji

Klašu audzinātāji 2017./2018.m.g.

Klase

Audzinātājs

Telpa

1.a

Astra Skrūzkalne

404

1.b

Linda Pujāte

302

1.c

Zane Āboltiņa

405

2.a

Ance Feldmane

407

2.b

Ināra Janēvica

403

2.c

Ieva Vasiļjeva – Koževņikova

305

3.a

Dace Zariņa

301

3.b

Gunta Kliševiča

406

3.c

Kaiva Lubkāne

401

4.a

Santa Vitenburga

304

4.b

Ilze Kreišmane

402

4.c

Sarmīte Berga

401

5.a

Sanita Laugale

310

5.b

Linda Sīpola

101

5.c

Jānis Ivanovs

204

6.a

Aira Uzmane

315

6.b

Ilga Štūlberga

206

6.c

Sarmīte Semjonova

202

7.a

Līga Ližbovska

201

7.b

Alda Gaile

309

7.c

Ieva Apsīte

311

8.a

Anna Mironoviča

213

8.b

Dāvis Burvis

308

8.c

Ieva Neilande

205

9.a

Silvija Galviņa

212

9.b

Aija Ločmele

206

9.c

Inga Karakone

203

10.a/b

Baiba Neimane

104

11.a

Inese Putniņa

307

11.b

Inese Putniņa

211

12.a

Dagnija Jankovska

412

12.b

Marika Melne

313