Klases, klašu audzinātāji

Nr.p.k. Klase Audzinātājs Adrese, klases telpas Nr.
  1.a Madara Moroza Ropažu iela 34, 306
  1.b Ilze Kreišmane Ropažu iela 34, 402
  1.c Sarmīte Berga Ropažu iela 34, 401
  1.d Dace Odumiņa-Bankova Gaujas iela 23,
201
  1.e Ilze Herberga Gaujas iela 23,
211
  1.f Anete Priede Lībekas iela
27, 202
  1.g Linda Melngaile Lībekas iela
27, 203
  2.a Baiba Pļaviņa Ropažu iela 34, 404
  2.b Linda Pujāte Ropažu iela 34, 302
  2.c Zane Āboltiņa Ropažu iela 34, 405
  2.d Edīte Jēruma Gaujas iela 23,
202
  2.e Linda Kaščuka Gaujas iela 23,
104
  2.f Indra Ostrovska Lībekas iela
27, 205
  2.g Kristiāna Strazdiņa Lībekas iela
27, 104
  3.a Annija Treija Ropažu iela 34, 307
  3.b Ināra Janēvica Ropažu iela 34, 403
  3.c Ieva Vasiļjeva –
Koževņikova
Ropažu iela 34, 305
  3.d Daiga Gulbe Gaujas iela 23,
119
  3.e Anda Krišjāne Lībekas iela
27, 106
  3.f Līga Jesineviča Lībekas iela
27, 206
  4.a Jana Sipāne Ropažu iela 34, 301
  4.b Gunta Kliševiča Ropažu iela 34, 406
  4.c Kaiva Lubkāne Ropažu iela 34, 304
  4.d Ance Feldmane Ropažu iela 34, 407
  4.e Lelde Ūlupe Gaujas iela 23,
218
  5.a Gunita Miķelsone Ropažu iela 23, 212
  5.b Andra Pauliņa Jēkabsone Ropažu iela 34, 308
  5.c Laura Zavacka Ropažu iela 34, 211
  5.d Ļubova Freivalde Ropažu iela 34, 303
  5.e Dita Butele Gaujas iela 23,
305
  6.a Jugita Gode Ropažu iela 34, 206
  6.b Ruta Zimnoha Ropažu iela 34, 310
  6.c Aira Uzmane Ropažu iela 34, 315
  6.d Ilona Vecele Gaujas iela 23,
212
  7.a Ilze Kalēja Ropažu iela 34, 101
  7.b Ineta Zīmele-Šteina Ropažu iela 34, 103
  7.c Dace Vendiņa Ropažu iela 34, 104
  7.d Egita Ķirsone Gaujas iela 23,
220
  8.a Liene Dzene Ropažu iela 34, 202
  8.b Ilga Štūlberga Ropažu iela 34, 204
  8.c Elza Renerte Ropažu iela 34, 205
  8.d Aleksandrs Stadņičenko Gaujas iela 23,
302
  9.a Sandra Žvarte Ropažu iela 34, 213
  9.b Aija Ločmele Ropažu iela 34, 203
  9.c Agnese Rutka Ropažu iela 34, 311
  9.d Kristiāna Grīnberga Gaujas iela 23,
200
  10.a Sandra Žuravļeva Ropažu iela 34, 412
  10.b Jānis Ivanovs Ropažu iela 34, 408
  11.a Marika Melne Ropažu iela 34, 313
  11.b Baiba Neimane Ropažu iela 34, sv.zāle
  11.c Māris Vitkus Ropažu iela 34, sv.zāle
  12.a Alda Gaile Ropažu iela 34, 309
  12.b Līga Strautmane Ropažu iela 34, 201