Klases, klašu audzinātāji

Klašu audzinātāji 2019./2020.m.g.

Klase

Audzinātājs

Telpa

1.a

 Madara Moroza 

 307

1.b

Ilze Kreišmane

402

1.c

Sarmīte Berga

401

1.d

Santa Vitenburga

303

2.a

Astra Skrūzkalne

404

2.b

Linda Pujāte

302

2.c

Zane Āboltiņa

405

3.a

Ance Feldmane

407

3.b

Ināra Janēvica

403

3.c

Ieva Vasiļjeva – Koževņikova

305

4.a

Dace Zariņa

301

4.b

Gunta Kliševiča

406

4.c

Kaiva Lubkāne

304

5.a

Sandra Žvarte

203

5.b

Aija Ločmele

306

5.c

Dace Pakārkle

104

6.a

Sanita Laugale

310

6.b

Linda Sīpola

101

6.c

Jānis Ivanovs

204

7.a

Aira Uzmane

315

7.b

Ilga Štūlberga

206

7.c

Sarmīte Semjonova

202

8.a

Līga Ližbovska

201

8.b

Alda Gaile

309

8.c

Ieva Apsīte

311

9.a

Anna Mironoviča

213

9.b

Laura Zavacka

308

9.c

Ieva Neilande

205

10.a

Silvija Galviņa

212

10.b

Dagnija Jankovska

412

11.a/b

Baiba Neimane

408

12.a

Inese Putniņa

313

12.b

Inese Putniņa

313