12.klašu mācību stunda- “I.Ziedoņa klase”

Download

26.sept 12.ab klases skolēni “Skolas somas” ietvaros apmeklēja I.Ziedoņa fonda ,,Viegli,, organizēto mācību stundu ,,I.Ziedoņa klase,, , kura ietver latviešu valodas , literatūras un audzināšanas stundas elementus. Veicināja savstarpējo sadarbību. Nodarbībā integrēti matemātikas, ģeogrāfijas , dabaszinību, vizuālās mākslas elementi. Jaunieši praktiskā darbībā pielietoja savas mācību priekšmetos apgūtās zināšanas.