Lepojamies!

Matemātika

Lepojamies ar 9.a klases skolēna Kārļa Ģirta Karnīša panākumiem, Rīgas valstspilsētas matemātikas valsts 72. olimpiādes 2.posmā 9.klašu grupā iegūstot godpilno 2.vietu!

🥈

Paldies skolotājai Aijai Ločmelei!

👏