Aicinām saņemt mācību grāmatas!

Grāmatas

Pielikums Nr.5

17.05.2018. rīkojumam

Nr.VS45-18-27-rs

 

Rīgas 45. vidusskolas bibliotēkas

mācību grāmatu izsniegšanas grafiks

 

 

2018. gada augustā

 

2018./2019. mācību gads

 

Laiks

 

Ceturtdien,

23. aug.

 

Piektdien,

24. aug.

 

Pirmdien,

27. aug.

 

Otrdien,

28. aug.

 

Trešdien,

29. aug.

 

         

8.30 – 10.30

12.a 10.a,b 8.a 7.b 6.c

10.30 – 12.30

12.b 9.a 8.b 7.c 5.a

13.00 – 15.00

11.a 9.b 8.c 6.a 5.b

15.00 – 17.00

11.b 9.c 7.a 6.b 5.c

 

 

 

2018. gada septembrī

 

2018./2019. mācību gads

 

Laiks

 

Otrdien,

4. septembrī

 

Trešdien,

5. septembrī

 

Ceturtdien,

6. septembrī

 

 

 

 

 

13.00 – 17.00

 

 

5., 7., 9. klase

 

6., 8., 10. klase

 

11., 12. klase

 

Grāmatas nākamajam mācību gadam saņems tikai tie skolēni, kuri atdevuši visas iepriekšējā mācību gadā paņemtās mācību grāmatas!

 

Neparedzēti apstākļi var radīt izmaiņas mācību grāmatu izsniegšanas grafikā.

 

 

Direktors                                                                                                 T. Veismanis

 

 

 

 

Vilmane 67551719