Apsveicam

Vēsture
Prieks un lepnums par mūsu meitenēm, kuras ieguvušas godalgotas
vietas Rīgas valstspilsētas vēstures 28. olimpiādes 2. posmā 9. un 10. – 12. klašu grupā.
Sveicam Lauru Elīzu Babrovu (12.a klase) ar iegūto 2.vietu un turēsim
īkšķus, jo Laura ir izvirzīta dalībai vēstures olimpiādē nākamajā kārtā.
Sveicam Elzu Mazuli (11.b klase) ar iegūto Atzinību!
Paldies skolotājiem Aivaram Galviņam un Uldim Krēsliņam