Apsveicam I Starptautiskā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursa dalībniekus!

Rotko 1 V 001 Max

Artūrs Vidrusks II vieta 21 punkts    https://youtu.be/87eizQyA3Ig

Eva Zālīte III vieta 19,5 punkti               https://youtu.be/FcR1Fh3XiPc

Adele Lielā III vieta 19,4 punkti            https://youtu.be/GnaWPVJV-sM

Reinis Babāns III vieta  18,6 punkti    https://youtu.be/9-w_FcX0vwI

Laura Antonova III
vieta  18 punkti    https://youtu.be/h9JD1n0Mv4U

Skolotāja Edīte Millere

Klavieru specialitātē sacentās
107 dalībnieki no 12 valstīm: kopā gan pianisti profesionāļi, gan bērni un
jaunieši, kas apgūst klavierspēli vispārizglītojošās skolās un interešu
izglītības iestādēs

Šī gada 26.-27. martā
Daugavpilī notika vēl nebijis konkurss jaunajiem mūziķiem  1. Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu
mūzikas jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās bērni un jaunieši līdz 19
gadu vecumam. Konkursa mērķis bija   sekmēt muzicēšanas prasmju attīstību
jaunajiem mūziķiem un godināt Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā amerikāņu
mākslinieka, abstraktā ekspresionisma un krāsu laukumu glezniecības pamatlicēja
Marka Rotko /1903-1970/ vārdu. Organizatori bija saņēmuši vairāk nekā 350
pieteikumus no vairākām valstīm. Konkurss notika četrās kategorijās: stīgu
instrumenti, pūšamie un sitamie instrumenti, klavierspēle un akordeona spēle