Dambretes turnīrs

Dambrete

2018.gada 8.martā Rīgas 45.vidusskolā notika Otrais Dambretes turnīrs, kurā piedaījlās 1.-12.klašu skolēni un skolotāji. Galvenais tiesnesis Vitauts Budreika. Sacensību vadītāja Zane Āboltiņa.  Šogad scensībās piedalījās 87 dalībnieki. Spraigā cīņā tika noskaidroti 2018.gada labākie spēlētāji.

1.-2.kl. grupā                                                                                            3.-4.kl. grupā

Podnieks Francis 2.c       1.vieta                                             Zālīte Eva  4.c                 1.vieta

Kittelis Edvards  2.c        2.vieta                                             Macurs Gustavs  4.a      2.vieta

Tauriņš Kristaps 2.b       3.vieta                                              Masjulis Roberts 4.a       3.vieta

5.-6.kl. grupā                                                                                             7.-9.kl. grupā

Kittelis  Rūdolfs 5.b         1.vieta                                                Kazulis Krišjānis  7.a      1.vieta

Ķīkulis Jānis  5.a              2.vieta                                                Mazule Elza 7.a                2.vieta

Putns Adriāns 5.c             3.vieta                                               Spāre Zanda 9.a               3.vieta

Skolotāji

Jānis Ivanovs          1.vieta

Kalniņa Aigija         2.vieta

Agnese Rutka           3.vieta

Paldies skolotājai Anitai Upeniecei par līdzdalību turnīra organizēšanā!

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Paldies visiem līdzjutējiem!