ERASMUS+ projekts “Empowering Inclusive Teachers for Today and Tomorrow”

Projekta Logo

projekta_logo

No 2016. gada septembra līdz 2019. gada martam skola piedalās ERASMUS+ projektā “Empowering Inclusive Teachers for Today and Tomorrow”.

Projekta mērķis ir veicināt iekļaujošās izglītības popularitāti mācību procesā Eiropas skolās.

Rīgas 45. vidusskolā iekļaujošu izglītību realizē jau vairākus mācību gadus.

Iekļaujošā izglītība ir izglītības veids, kurā tiek piedāvātas vienādas izglītības iespējas visiem bērniem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un veselības stāvoklis. Tā piedāvā vienādas izglītības iespējas visiem neatkarīgi no sociālā stāvokļa, dzimuma, rases , tautības, reliģijas, politiskās pārliecības, nodarbošanās vai dzīves vietas. Iekļaujošās izglītības mērķi ir mazināt barjeras un uzlabot skolēnu mācību rezultātus un dzīves kvalitāti. Iekļaujošā izglītība ir viena no Eiropas prioritātēm skolu un augstskolu darbā.

Projekta sadarbības partneri ir Marino Institute of Education Īrijā (projekta koordinators), Lukkarin koulu Somijā, Karel De Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Beļģijā, Dimotiko Sxoleio Anthoupolis KA Kiprā, Teacher Education Department Beļģijā, Rīgas 45. vidusskola Latvijā.

Projektā iesaistīti seši partneri – 3 skolas un 3 augstskolas, kas savstarpēji viena otru papildina ar idejām un pieredzi no teorijas un prakses par iekļaujošās izglītības ieviešanu Eiropas skolās.