Zinību dienas burvība
Mēs protam svinēt svētkus!
Ikviens no mums ir īpašs un nozīmīgs skolas dzīvē
Mēs esam vareni un īpaši ikvienā pasaules malā!
Ik gadu kopīgi svinam Mācību sezonas noslēgumu skolas Dārza svētkos!
Muzikāli, skaisti un radoši! Tie, kam sirdī mūzika....
Mūsu vecāki ir mūsu spēks gan atpūtā, gan ikdienā!
Mūsu profesionālie pedagogi ir mūsu vērtība!
Mūzika ceļ spārnos, tādēļ mēs lidojam.....
Pēdējā zvana svētki ir īpaša tradīcija mūsu skolā!
Mēs patiesi lepojamies ar saviem skolēniem!
Skatīt stundu izmaiņas!

Audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem ir pieejamas pēdējās stundu izmaiņas.

Jaunumi

 • Rīgas 45.vsk Logo 1

  10.klašu uzņemšanas rezultāti

  Uzņemtos skolēnus no 9.-12.jūlijam plkst. 9:00-12:00 gaidīsim skolā klātienē kopā ar kādu no vecākiem, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus (apliecība, sekmju …

 • Rīgas 45.vsk Logo 1

  Iestāšanās vidusskolā – 10.klasē!

  Lai kļūtu par pilntiesīgu Rīgas 45.vidusskolas 10.klases skolnieku 2024./2025.mācību gadā, jāievēro šādi nosacījumi: no 25.06. līdz 5.07. reģistrējies tiešsaistē konkursam, …

 • Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

  Ja vēlies kļūt par 10.klases skolnieku Rīgas 45.vidusskolā….

  Izpēti mūsu piedāvājumu: 4.jūnijā plkst.18:00 tiekamies MS teams tiešsaistē https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEwNzE4MDEtNmNlMS00YmY0LTljOGYtYmE3ZjI4ZmUzZmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%223ab54fcd-7227-4155-9183-fe79ee74f708%22%7d Tiklīdz saņemsi savu centralizēto eksāmenu rezultātus, tiešsaistē varēsi aizpildīt pieteikuma …

 • Rīgas 45.vsk Logo 1

  1.klašu komplektēšana

  Cienījamie vecāki, esam nosūtījuši atbildes vēstules visiem mūsu 1.klases pretendentiem Jūsu norādītajos e-pastos! Ja esat saņēmuši uzaicinājumu – 10 dienu …

Fotogalerija

Būsim jauni, lai jauni top rīti!