Hei, topošais vidusskolēn!

Uznemsana

Nāc uz 45. vidusskolu!

Izglītības programmas vidējai izglītībai (IP)

 

IP nosaukums IP kods Programmas specializācija, padziļinātie kursi
Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens 31011011 Skolēni apgūst ķīmiju, fiziku, bioloģiju,padziļināti matemātiku, angļu valodu vaiprogrammēšanas pamatus;
Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens 31012001 Skolēni apgūst dabaszinības, politiku un tiesības, psiholoģiju, filozofiju, 3.svešvalodu – vācu vai franču val., padziļināti – angļu valodu; 
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (mūzika) 31014011 Pastāv 2 iespējas pēc izvēles. Apgūstot dabaszinību priekšmetu vai bioloģiju, fiziku, ķīmiju.

Skolēni apgūst padziļināti mūziku, specialitāti – izvēle: vijole, sitamie instrumenti, pūšamie instrumenti, vokāls, ģitāra, basa ģitāra, klavieres, speciālās klavieres, elektroniskie mūzikas instrumenti.