Ielūgums uz ilggadējās skolas direktores Lilijas Reiziņas dzīvei un darbam veltītu atmiņu pēcpusdienu

„Atmiņas – sava veida tikšanās.”

/H. Džibrāns./

 

Trešdien, 2014. gada 15. oktobrī plkst. 15.00

Rīgas 45. vidusskolā bijušie un esošie skolas skolotāji, absolventi un laikabiedri ir gaidīti būt kopā

ilggadējās skolas direktores

Lilijas Reiziņas

dzīvei un darbam veltītajā atmiņu pēcpusdienā

 

Rīgas 45. vidusskolas skolotāju saime

un direktors Tālis Veismanis

Līdzi jāņem cienasts;

Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz 10. oktobrim,

zvanot pa tālruni: 29115574 /LMT/- Ingūna