Iestājpārbaudījumi Rīgas vidusskolās

Svarīgi

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā pavasarī Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās tiks organizēti apvienotie iestājpārbaudījumi, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Apvienotajos iestājpārbaudījumos skolēna iegūtais rezultāts būs derīgs
vairākās skolās un kalpos kā pamats dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā  valsts ģimnāzijā vai vidusskolā.

Iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22.aprīlī,
tas tiks organizēts rakstiski matemātikā. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus
būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā.

Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju 
vai galvaspilsētas vidusskolu 10.klasē,  skolēniem būs jākārto kombinēts
iestājpārbaudījums matemātikā un valodās (tekstpratība) vai kādā no
iestājpārbaudījuma daļām, kuras skolas ir noteikušas kā uzņemšanas kritēriju
10.klasē. Šis pārbaudījums notiks 13.maijā. Pirms reģistrēšanās
kombinētajam iestājpārbaudījumam, skolēnam jāiepazīstas ar  skolas noteiktajām uzņemšanas prasībām.

Informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos
iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu skolās, kuras organizēs iestājpārbaudījumu
uzņemšanai 10.klasēs, būs pieejama no 20. marta tīmekļa vietnē
www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski divas nedēļas pirms
iestājpārbaudījuma norises tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Reģistrēšanās
kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu mājas lapās. Reģistrējoties
iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu
(izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija būs pieejama Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu mājas
lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons,

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 26007509, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.