Iestājpārbaudījumu rezultāti

Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337

Lai kļūtu par 10.klases skolēnu Rīgas 45.vidussolā, līdz 16.jūnija plkst.16:00 jāiesniedz dokumenti (skolā klātienē vai elektroniski parakstot, nosūtot ziņu skola e-pastā r45vs@riga.lv)