LATVIJAS SKOLU REITINGS 2014

Skolu Reitings

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2013./2014. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu sasniegumiem.

Rīgas 45.vidusskola, “lielo skolu” reitingā, starp 82 skolām ierindojusies 61.vietā.

Ar visu skolu sarakstu varat iepazīties http://www.skolureitings.lv/ –›  SKOLU REITINGS –›  Lielās skolas