Lepojamies!

281638

Lepojamies un priecājamies par mūsu skolēniem!
Vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā “VELTĪJUMS LATVIJAI SIMTGADĒ”, mūsu 8. a klases skolniece Megija Pastare ieguvusi 2. vietu ar savu zīdā apgleznoto darbiņu “Skaistu ziemu vēlot!”

Pateicības: 6.c kl. skolniecēm Luīzei Lotei Līcītei un Karlīnai Laumai Lapai, 8.c kl. skolniecei Lailai Miervaldei!

Konkurss norisinājās Rīgas Hanzas vidusskolā, vēlāk darbiņi tiks izstādīti Rīgas skolēnu pilī.

Paldies arī skolotājai Lindai Sīpolai par bērnu atbalstīšanu un sagatavošanu!