Lepojamies!

Balsis2019tituls2
No sirds lepojamies ar mūsu vokālo ansambli Animato un viņu skolotāju Ievu Apsīti, kuras, iegūstot Augstāko pakāpi vokālo mūzikas ansmbļu konkursa Balsis 2019 I kārtā, izcīnījušas tiesības startēt II kārtā! Turēsim īkšķus!
Lepjamies arī vidusskolas vokālo ansambli “Dos a do” (vadītāja – Kristīne Paņķo), kuri ieguvu augsto I pakāpes diplomu, ansamblim “Akords” (vad.Ieva Apsīte), 5.klašu ansmablim “Oktāva” un 3.-4.kl.vokālajam ansamblim (vad.Dace Pakārkle) II pakāpes diplomi!
Sveicam visus mūsu dziedošos dalībniekus!