Lepojamies!

LEPOJAMIES

Lieliskas ziņas jau pašā gada sākumā!
Lepojamies ar 9.b klases skolnieku Andreju Rudzīti,kurš ieguvis 2.vietu Rīgas pilsētas Vēstures 26.olimpiādes 2.posmā 9.klasēm. Malacis!
Paldies skolotājam Aivaram Galviņam par ieguldīto darbu!
Jāsecina,ka mūsu skolā mācās izcili skolēni- olimpieši. Līdz šim šajā mācību gadā visās olimpiāžu disciplīnās pa kādai godalgotai vietai! Tā turpināt!