Lepojamies!

Kampioensbeker

Hip-hip urrā!

Lepojamies ar mūsu audzēkņiem – 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādes godalgoto vietu ieguvējiem!

🥉

Līvai Kundziņai 3.vieta (10.a klase)

🥉

Ralfam Valteram Šēnam 3.vieta (11.a klase)

🥉

Alisei Upeslejai 3.vieta (11.a klase)

🏅

Laurai Zommerei Atzinība (9.b klase)

🏅

Leldei Šternbergai Atzinība (12.a klase)

Paldies bioloģijas skolotājai Airai Uzmanei par izcilajiem jauniešiem!

🌿