Lepojamies!

Chemistry Phd

9.b klases skolniece Laura Zommere ieguvusi 3.vietu Rīgas pilsētas ķīmijas 62. olimpiādes 2. posmā 9. – 12. klašu grupā!

Lepojamies!

Paldies skolotājai Annai Mironovičai par skolēnu sagatavošanu!