Lepojamies!

Gitarspeles Konkurss Es Un Muzika 1024x822

Mūsu skolas ģitārspēles audzēkņi laika posmā 2021.gada 19.aprīļa līdz 7.maijam piedalījās Rīgas pilsētas atklātajā ģitārspēles ansambļu un solistu konkursā “Es un mūzika”.

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri šajā konkursā ieguva godalgotas vietas:

Skolotāja Jāņa Pastara audzēkņi:

5.b klase Artis Neimanis I pakāpe (43,33 punkti)

9.c klase Melānija Pauliņa II pakāpe ( 37,66 punkti)

Skolotāja Armanda Alkšņa audzēkņi:

7.c klase Eva Zālīte I pakāpe un 2.vieta solistu grupā (48,66 punkti)

8.c klase Luīze Lote Līcīte I pakāpe un 3.vieta solistu grupā (47,33 punkti)

9.b klase Nikola Patrīcija Zubova I pakāpe (42,33 punkti)

Sveicam gan skolotājus, gan talantīgos muzicētājus!

👏