Lepojamies!

Bioloģija

Lepojamies ar mūsu skolēniem – Rīgas valstspilsētas bioloģijas 44.olimpiādes 9.- 12. klašu uzvarētājiem!

🥉

3.vieta 11.a klases skolniecei Karīnai Veipai

👏

Atzinība 10.a kl.skolniecei Madarai Uzulai

👏

Atzinība 9.a klases skolniecei Evitai Albertei Paldies bioloģijas skolotājai Airai Uzmanei par ieguldīto darbu!

🌿