Lielā Talka

Talka

Tuvojas pavasara Lielā talka, kuras norises laiks Latvijā šogad ir 27. aprīlis.

Skolā lielo talkošanu veiksim šonedēļ no 22.04 līdz  26.04.

 

Ar 1.-2.kl. skolēniem klašu audzināšanas stundās pārrunājam par to, kas ir talka, par tās lietderību.

3.-4.kl. skolēni šajā nedēļā klašu stundās sakopj savus kabinetus.

5.-9.kl. skolēni šajā nedēļā klašu stundās sakopj savus kabinetus un  skolas iekštelpas.

5.a klase kopj 1. stāva īso gaiteni.

5.b klase kopj pirmā stāva  foajē pie ēdnīcas.

6. a klase kopj kāpņu laukumu pie savas klases telpas.

6. b klase kopj 2. stāva īso gaiteni.

7.a un 8. a  klase kopj 1. stāva garo gaiteni.

8. b klase kopj 2. sāva garo gaiteni.

9. a klases meitenes kopj meiteņu sporta  ģērbtuvi, puiši paliek sakopt savu klasi.

9.b klases puiši kopj puišu sporta ģērbtuvi, meitenes paliek sakopt savu klases telpu.

 

10-12.kl. skolēni dodas klašu stundās vai pēc stundām tīrīt skolas teritoriju (pēc nepieciešamības, konsultējoties ar sk. saimn. Ivetu Grīnbergu).