Mācību līdzekļi, kuri paredzēti skolēna individuālajai lietošanai 1.-4.klasēm