Malači!

LEPOJAMIES
Mums ir neizsakāmi liels prieks un lepnums par mūsu jauniešu sasniegumiem Rīgas pilsētas bioloģijas 41.olimpiādes 2.posmā!
Suminām un sveicam:
Miķeli Jurģi Bērz…iņu ar 2.vietu 9.klašu grupā
Kristu Teihmani – Jurkštu ar 2.vietu 9.klašu grupā
Daniēlu Zeltiņu ar 2.vietu 10.klašu grupā – izvirzīts dalībai valsts olimpiādē!
Ralfu Valteru Šēnu ar atzinību!
Mēs ar jums lepojamies!!!