Malacis!

75NCHH2LI

Aprīļa sākumā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursu MANS RAIŅA DZEJOLIS. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu sev mīļākajam Raiņa dzejolim, uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu dzejas ilustrāciju. Kopā tika iesūtīti 902 darbi no visas Latvijas: sākot ar Latgales, beidzot ar Rīgas skolām. 

Konkursa žūrija piešķīra atzinības rakstu 5. a klases skolniekam Kristiānam Kalniņam par zīdā apgleznoto darbu „Pavasara dienas”.

Lepojamies un apsveicam Kristiānu un skolotāju Lindu Sīpolu!