Malacis!

Kids Having Math Lesson Vector 20621061

Hip-hip urrā!!
Lepojamies ar mūsu 4.b klases skolnieku Arti Neimani, kurš ir izcīnījies līdz 4. – fināla kārtai matemātikas neklātienes olimpiādē “Tik vai … Cik?” Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.
Konkursa 4.kārta notiks neklātienē 4.maijā!
Turēsim īkšķus!