Malacis!

281638

12.b klases skolniece Elīna Calko ar darbu  “CIGAREŠU DŪMU NOSLĒPUMI”  (darba vadītājs Svetlana Avišāne) ir izvirzīta  uz Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmu – valsts konferenci, kas notiks šī gada 12. un 13.aprīlī Rīgā. Kā var lasīt Latvijas Universitātes mājas lapā, šogad konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās vērtēs stendu referātu prezentācijas. Tas būs jauns izaicinājums lielākajai daļai skolēnu, bet vienlaicīgi arī lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iepazīt pasaulē pieņemto praksi zinātniskās pētniecības darbu prezentēšanā līdzīgi, kā tas notiek starptautiskajos jauno zinātnieku konkursos.