Mēs ar Tēti KOLOSĀLI!

20190912 174822

12.septembra pēcpusdienā skolēni kopā ar savu tēti pulcējäs ikgadējā Tēvu dienas pasākumā ” Mēs ar tèti kolosāli! ” Šogad sākumskolas skolotājas, mūzikas skolotājas, sporta skolotäjs un skolēnu parlaments bija sarūpējuši 8 atraktīvas stacijas ” Dzērve vai dzērvene”, ” Čūsku dīdītāji”(kopā esam sadīdījuši 355.22 metrus garu čūsku👍👍👍) ” Zaķu balle” u.c. Muzikāli mūsu skolā ir gan bērni, gan vecāki. Lai to redzētu un dzirdētu vajadzēja piestāt stacijā ” Re kā skan! ” un skanēja lieliski! Bērniem ar vecākiem bija iespēja uzrakstīt apsveikumu Rīgas 45.vidusskolai 65 gadu jubilejā, ko svinēsim 25.oktobrī. Mājās visi devās priecīgi par kopā būšanu, par paveiktajiem uzdevumiem. Šoreiz dalībnieki savu vērtējumu izteica ar uzslavas zīmogiem! Saņēmām daudzus un krāsainus. Paldies visiem! Tiekamies nākošgad!