Nāc mācīties mūziku unikālā programmā (jazz, pop, rock u.c. stilos) Rīgas 45.vidusskolas 10.klasē

Baudām Dzīvi

Apgūstamie priekšmeti:

 • Specialitāte
 • Mūzikas teorija/solfedžo
 • Improvizācija
 • Kolektīvā muzicēšana
 • Koris

Apgūstamās specialitātes:

 • vokāls /K.Paņķo/
 • ģitāras spēle /Jānis Pastars, Edijs Ostapko/
 • klavieres /R.Vendiņš/
 • basģitāras spēle /P.Liepiņš/
 • bungu spēle /A.Buiķis/
 • pūšaminstrumentu spēle (saksofons, flauta, klarnete) /Z.Žvarts/
 • vijoles spēle /M.Cukurs/

Lai iestātos mūzikas programmā, jāpiedalās vienotajos iestājpārbaudījumos 3.jūnijā, kā arī 6.jūnijā plkst.10:00 gaidīsim uz papildu iestājpārbaudījumiem mūzikas priekšmetos (skatīt iestājpārbaudījumu prasības).

Atceries, ka jāņem līdzi savas izvēlētās specialitātes
instruments (ja esi pianists, nebēdā, klavieres būs uz vietas 😊
)

Ja vēlies rast priekšstatu par mūzikas virzienu vidusskolā, atnāc 25.maijā plkst.11:00 uz vidusskolas noslēguma eksāmenu specialitātē.