Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

Document

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ropažu ielā ielā 34 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0862043001, nomas līgumu.
1.10.2019. Rīgas 45.vidusskola (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ropažu ielā 34 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 086204300,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR 80.55 mēnesī, ar termiņu līdz 31.09.2020.