Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē